Potpisani ugovori o izvođenju radova na sanaciji zgrade opštinske uprave (bivša zgrada policijske stanice) u Glamoču

Dana 28.07.2022. godine, nakon okončane procedure javnih nabavki, u prostorijama Opštine Glamoč potpisani su ugovori o izvođenju radova na sanaciji zgrade opštinske uprave (bivša zgrada policijske stanice) u Glamoču za lot 1: Sanacija zgrade i lot 2: Zamjena spoljašnje i unutrašnje stolarije, ukupne vrijednosti 471.375,37 KM bez uračunatog PDV-a. U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH u otvorenom postupku javne nabavke, u oba lota najpovoljnija je bila ponuda grupe ponuđača GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o Prozor – Rama i GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o Zagreb, gdje je glavni ponuđač GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o Prozor – Rama kojima su i dodijeljeni ugovori. Sredstva za realizaciju ugovora su obezbijeđena od strane Vlade Federacije BiH i iz budžeta Opštine Glamoč. Ugovore su potpisali načelnik opštine Glamoč Nebojša Radivojša i direktor preduzeća GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o Prozor – Rama Tomislav Markešić. Rok za izvođenje radova je 75 kalendarskih dana.

Ugovor za lot 3: Instalacija centralnog grijanja u vrijednosti od 44.249,50 KM bez PDV-a je potpisan sa preduzećem TERMOMONTAŽA a.d. Banjaluka.