OBAVJEŠTENJE POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

Komisija za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup obavještava poljoprivredne proizvođače da će dana 19.07.2021. godine s početkom u 12 časova u sali Opštinskog vijeća Glamoč biti održano otvaranje ponuda po Javnom pozivu za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za područje opštine Glamoč broj: 01-20-1-357/21 od 24.06.2021. godine.

Otvaranje ponuda je javno i mogu prisustvovati svi poljoprivredni proizvođači koju su konkurisali, a ako neko nije u mogućnosti da prisustvuje može ga zastupati ovlašteni predstavnik uz ovjerenu punomoć u pismenoj formi.