OBAVJEŠTENJE POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

Dana 13.09.2021.godine s početkom u 12 časova u sali Opštinskog vijeća biće održano otvaranje ponuda po javnom pozivu za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za područje opštine Glamoč broj 01-20-1-357/21 od 24.06.2021.godine.

Otvaranje ponuda je javno i mogu mu prisustvovati svi koju su konkurisali, a ako neko nije u mogućnosti da prisustvuje može ga zastupati ovlašteni predstavnik uz ovjerenu punomoć u pismenoj formi.