Potpisan ugovor o izvođenju radova na asfaltiranju lokalnih puteva

Dana 26.09.2022. godine, nakon okončane procedure javnih nabavki, u prostorijama Opštine Glamoč potpisan je ugovor o izvođenju radova na asfaltiranju lokalnih puteva u naseljima Kamen, Halapić, Hasići 1 i 2, ukupne vrijednosti 402.891,44 KM KM sa uračunatim PDV. U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH u otvorenom postupku javne nabavke sa međunarodnom objavom ponudu su podnijela tri ponuđača, a najpovoljnija je bila ponuda ponuđača LIVNOPUTOVI d.o.o. Livno kojem je i dodijeljen ugovor. Sredstva za realizaciju ugovora su obezbijeđena od strane Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica po Javnom pozivu  za Programe pomoći održivog povratka  – izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Federacije BiH u iznosu od 276.383,91 KM i 126.507,53 KM iz budžeta Opštine Glamoč. Ugovor o izvođenju radova su potpisali načelnik opštine Glamoč Nebojša Radivojša i direktor preduzeća LIVNOPUTOVI d.o.o. Livno Tomislav Vrdoljak. Rok za izvođenje radova je 60 kalendarskih dana.