Poziv za dostavljanje prijedloga za Program rada Općinskog / Opštinskog vijeća Glamoč za 2022. godinu

Broj: OV-01-01-3-161/21

Glamoč, 09.11.2021. godine

POZIV

Pozivaju se;

  • građani,
  • udruge/udruženja građana,
  • političke stranke,
  • institucije, i
  • poduzeća/preduzeća

sa područja općine / opštine Glamoč da dostave svoje prijedloge za Program rada Općinskog / Opštinskog vijeća Glamoč za 2022. godinu koji će se usvajati na Općinskom / Opštinskom vijeću u obiku nacrta i prijedloga.

           Prijedlozi koji se mogu dostaviti su svi oni koji su u djelokrugu rada Općinskog / Opštinskog vijeća Glamoč, a proizilaze iz Statuta Općine / Opštine Glamoč.

Isti se mogu dostaviti pisanim putem (poštom ili na protokol Općine / Opštine) i elektronskim putem na e-mail: ovijece@opstinaglamoc.ba najkasnije do 24.11.2021. godine.

Prijedlozi trebaju sadržavati osnovne podatke o predlagatelju (ime i prezime, odnosno naziv, adresu i kontakt podatke)

S poštovanjem,                                                                                  PREDSJEDNIK OV

                                                                                                               Marko Damjanović, s.r