ZAŠTITITE VAŠA PRAVA!

Institucija Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine u sklopu projekta “Ombudsman u vašem gradu”, te uz podršku opštine i Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, organizuje kancelarijske dane kako bi se olakšao pristup građanima ovoj instituciji kao mehanizmu za zaštitu njihovih prava.

Institucija Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine pružaće usluge građanima u sali Opštinskog vijeća Glamoč.

Četvrtak, 07. jun u terminu od 10:00 do 13:00 časova.

Kancelarijski dani će se nastaviti u narednom periodu svakog prvog petka u mjesecu.

U vrijeme održavanja kancelarijskih dana, pravnici zaposleni u Instituciji Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine primaju žalbe fizičkih i pravnih lica na povredu ljudskih prava počinjenu od strane bilo kojeg organa vlasti Bosne i Hercegovine i njenih entiteta.

Postupak zaštite ljudskih prava pred Institucijom Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine je besplatan i ne zahtijeva pomoć savjetnika ili advokata.