JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U OPŠTINI GLAMOČ

Na osnovu čl. 34. i na osnovu čl. 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 1/14 i 5/16), a u vezi s čl. 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17- Presuda ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Opštine Glamoč, objavljuje

JAVNI KONKURS

za popunu radnog mjesta državnog službenika u Opštini Glamoč

01. Pomoćnik načelnika za opštu upravu, društvene djelatnosti, stručne i zajedničke poslove – 1 (jedan) izvršilac, na mandat od 5 godina.

Integralni tekst javnog konkursa možete pogledati na službenoj internet stranici Agencije za državnu službu FBiH – www.adsfbih.gov.ba, službenoj internet stranici Vlade Kantona 10 – www.vladahbz.com i službenoj internet stranici Opštine Glamoč – www.opstinaglamoc.ba u sekciji “Javni pozivi”.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od dana objavljivanja javnog konkursa na službenoj internet stranici Agencije (20.05.2021. g.).

Ostavite kometar

Your email address will not be published. Required fields are marked *