POČELI RADOVI NA ASFALTIRANјU DIJELA REGIONALNOG PUTA R-408 GLAMOČ – DRVAR

Ovih dana otpočeli su radovi na asfaltiranju dijela regionalnog puta R-408 Glamoč – Drvar, dionica Glavice – Šumnjaci, u dužini od oko 2,5 km i širine saobraćajnice 6 metara. Vrijednost radova je oko 430.000 KM. Investitor je Vlada Kantona 10, Uprava za ceste, u čijoj nadležnosti je održavanje regionalnih puteva na području kantona, a izvođač radova je preduzeće Livnoputovi d.o.o. Livno.