Информација о квалитети воде за пиће

Завод за јавно здравство ФБиХ, Сектор здравствене екологије – Служба за лабораторијска испитивања ОЈ Мостар, је извршила микробиолошку, хемијску и анализу на радиоактивност узорака воде из градског водовода у Гламочу узетих 16.10.2023. године. Према резултатима ових анализа ВОДА ЗА ПИЋЕ ОДГОВАРА одредбама Правилника о здравственој исправности воде за пиће („Сл. гласник БиХ“, бр. 40/10, 43/10, 30/12 и 62/17).