Обавијест из Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства Кантона 10

Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства обавјештава пољопривредне произвођаче с подручја Кантона 10 да је Влада Кантона на сједници одржаној дана 07.05.2024. године донијела Одлуку о давању сагласности на Програм утрошка средстава текућих пријеноса „Подстицај пољопривредној производњи и руралном развоју” утврђених Буџетом Кантона 10 за 2024. годину, Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства Кантона 10.

Програмом су дефинисане врсте производњи које се подстичу, начин остваривања новчаних подршки, као и рокови за подношење захтјева с прописаном документацијом.

Програм и образце можете преузети на сљедећем линку:

https://www.vladahbz.com/obavijest-iz-ministarstva-poljoprivrede-vodoprivrede-i-sumarstva-hercegbosanske-zupanije-6/