Обавјештење о јавним огласима Републичког секретаријата за расељена лица и миграције Републике Српске

Обавјештавамо грађане да је Републички секретаријат за расељена лица и миграције Републике Српске 18.05.2023. године објавио три јавна огласа и то:

  1. Јавни оглас за подношење пријава за остваривање помоћи из Програма одрживог повратка за 2023. годину,
  2. Јавни оглас за додјелу финансијске помоћи удружењима намијењене за финансирање рада удружења за 2023. годину,
  3. Јавни оглас за додјелу финансијске помоћи намијењене за суфинансирање изградње, обнове и санације вјерских објеката и домова за 2023. годину. 

Јавни огласи су отворени 21 дан од дана објаве.

Све потребене информације и образце можете наћи у секцији „ЈАВНИ ОГЛАСИ – ОДРЖИВИ ПОВРАТАК 2023“ на службеној страници Секретаријата:

https://vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mirl/Pages/default.aspx