Стратегија руралног развоја Општине Гламоч за период 2023-2027. године

Почетком фебруара ове године Општина Гламоч је кренула с активностима укључивања у пројекат „Одрживи економски развој и заштита животне средине подручја с природним ограничењима у Босни и Херцеговини” чији је носилац активности ANC BiH, уз подршку Министарства вањских послова и међународне сарадње Италије, Италијанске агенције за развој и сарадњу (AICS) и Међународног центра за напредне медитеранске агрономске студије – Медитерански агрономски институт – Бари (CIHEAM Bari), те уз сарадњу са Министарством пољопривреде, водопривреде и шумарства ФБиХ. Тако је тако потписан Меморандум о сарадњи, те је почео процес израде Стратегије руралног развоја Општине Гламоч за период 2023-2027. године и планирања инфраструктурних потреба, односно улагања у пољопривредно-прехрамбени сектор. Стратегију је израдио Општински развојни тим у сарадњи са експертским тимом ANC пројекта: др. сц. Сузаном Маџарић, координаторицом пројекта ANC BiH, др. сц. Омером Куртовићем, директором Федералног завода за пољопривреду Сарајево и др. сц. Марком Иванковићем, директором Федералног агромедитеранског завода Мостар. У оквиру ANC пројекта планирано је да се са средствима од 54.000 еура суфинансира пројекат „Уређење сточне пијаце у Гламочу“.

У том смислу Општина Гламоч овим путем даје Нацрт Стратешке платформе на јавни увид. Стратешка платформа обухвата ситуациону анализу, предлог SWОТ анализе и дефинисане стратешке циљеве.

Такође у циљу што свеобухватнијег приступа изради овог важног документа, одржаће се јавна презентација и јавне консултације о Стратешкој платформи у сриједу 6. децембра са почетком у 11:00 часова у сали ОВ Гламоч.

На овом састанку присуствоваће чланови Општинског тима за израду Стратегије као и експертски тим АНЦ пројекта.

Учешће у јавним консултацијама можете потврдити путем мejла на адресу: info@opstinaglamoc.ba најкасније до 05.12.2023. године до 12:00 часова.

 Нацрт Стратегије руралног развоја Општине Гламоч можете погледати и преузети на линку: