Усвојена Стратегија руралног развоја општине Гламоч 2023.-2027. године

Општинско вијеће Гламоч на 29. сједници одржаној дана 26.03.2024. године једногласно је усвојило Стратегију руралног развоја општине Гламоч 2023.-2027. године.

У оквиру пројекта „Одрживи економски развој и заштита животне средине подручја с природним ограничењима у Босни и Херцеговини” („Sustainable economic development and enviromental protection of Areas with Natural Constraints in Bosnia and Herzegovina“, ANC-BiH) који је финансиран од стране Министарства вањских послова и међународне сарадње Италије, преко Италијанске агенције за развој и сарадњу(AICS) и који имплементира Међународни центар за напредне медитеранске агрономске студије – Медитерански агрономски институт – Бари (CIHEAM Bari) у сарадњи са Министарством пољопривреде, водопривреде и шумарства ФБиХ, опћина Гламоч је изабрана као једно од приоритетних подручја у Федерацији Босне и Херцеговине, гдје ће се одвијати реализација дијела пројектних активности.

Главни циљ пројекта је идентификација и промоција пољопривредних подручја с природним ограничењима (ANC), како је дефинисано Уредбом Европске Уније(EU 1305/2013), промовишући акције засноване на еколошкој ефикасности, иновацијама, једнаким могућностима свих учесника у сектору пољопривреде и заштити животне средине кроз активирање, подршку и консолидацију одрживих руралних пракси. У оквиру пројекта је почео процес израде Стратегије руралног развоја општине Гламоч за период 2023.-2027. године и планирања инфраструктурних потреба, односно улагања у пољопривредно-прехрамбени сектор. Стратегију је израдио општински локални акциони тим именован рјешењем општинског начелника број: 01-24-1-141/23 од 03.03.2023. године у сарадњи са експертским тимом ANC пројекта: др. сц. Сузаном Маџарић, координаторицом пројекта ANC BiH, др. сц. Омером Куртовићем, директором Федералног завода за пољопривреду Сарајево и др. сц. Марком Иванковићем, директором Федералног агромедитеранског завода Мостар.

Кроз процес стратешког планирања, а на основу анализе стања идентификоване су кључне снаге и слабости, те пријетње и прилике на основу којих је постављена визија и циљеви за остваривање, те мјере кроз које ће се достићи дефинисани циљеви руралног развоја за раздобље 2023. до 2027. године.

Стратегију и Одлуку о усвајању можете преузети у наставку: