Јавни позиви из Министарства господарства Кантона 10

1. Министарство господарства Кантона 10 објавило је Јавни позив за прикупљање пријава на „Програм развоја малог господарства у Херцегбосанској жупанији путем субвенције камате у 2023. години“.

2. Министарство господарства Кантона 10 објавило је  Јавни позив за прикупљање пријава на „Програм подршке оснивању подузећа у Херцегбосанској жупанији“.

Програми су доступни на повезници:

https://www.vladahbz.com/javni-pozivi-iz-ministarstva-gospodarstva-hbz/