Јавни позив за додјелу средстава с позиције Текућег трансфера другим нивоима власти и фондовима – Подршка Европске уније Босни и Херцеговини у циљу ублажавања негативног социоекономског утицаја енергетске кризе

Федерално министарство рада и социјалне политике данас је објавило Јавни позив за одабир енергетски сиромашних домаћинстава.

Пријаве почињу од понедјељка 23. октобра 2023. године. Јавни позив је достављен и општинама и градовима, а биће отворен до 10. новембра 2023. године, саопштено је из Федералног министарство рада и социјалне политике.

Пријаве са траженом документацијом подносиће се у општинама и градовима и то према мјесту пребивалишта, а право на пријаву имају домаћинства разврстана у четири категорије.

Категорија 1

Домаћинства/кућанства у којима живе материјално неосигуране и за рад неспособне одрасле особе које немају пријеко потребних средстава за издржавање, неспособне су за рад и не могу осигурати средства за живот по неком другом основу, а којима је у 12. мјесецу 2022. године исплаћено право на сталну новчану помоћ према прописима из области социјалне заштите.

Категорија 2

Домаћинства/кућанства у којима живе дјеца која су остварила право на дјечји додатак по основу Закона о материјалној подршци породицама с дјецом у Федерацији Босне и Херцеговине.

Категорија 3

Домаћинства/кућанства у којима су највише два члана корисници права на пензију по прописима о пензијско-инвалидском осигурању у износу који није виши од износа загарантоване пензије за 12. мјесец 2022. године према подацима Федералног завода за пензијско- инвалидско осигурање и то под условом да нису корисници размјерне пензије с иностранством и да ниједан одрасли члан домаћинства/кућанства током 2022. године није остваривао додатна примања по основу радног односа.

Категорија 4

Домаћинства/кућанства у којима су током претходне календарске године једно или више малољетне дјеце, услијед смрти или непознатог идентитета другог родитеља, живјели са само једним родитељем који у том раздобљу није остваривао приходе који се опорезују по прописима о порезу на доходак или није остваривао примања по основу радног односа у износу вишем од износа најниже плате у Федерацији у 2022. години (543 КМ).

Текст Јавног позива са ОБРАСЦЕМ можете преузети у рубрици „Јавни позиви и огласи“.