Јавни позив за мјеру подршке инвестицијама у диверзификацију економских и социјалних активности у руралним подручјима

Кроз овај јавни позив, вриједан 6.5 милиона КМ, Европска унија ће подржати мала пољопривредна газдинства како би покренули нове економске или социјалне активности којима ће диверзификовати своје изворе прихода или допринијети унапређењу квалитета живота у руралним подручјима. Предност ће бити дата пријавама које укључују мала газдинства која су уписана у регистар пољопривредних газдинстава, а чији приход не прелази 50.000 КМ, односно која нису уписана у јединствени регистар обвезника индиректних пореза (ПДВ регистар). Кроз овај јавни позив се од корисника неће захтијевати да региструју обрт/предузетничку дјелатност или предузеће.

Такођер, кроз овај јавни позив ће бити подржане и иницијативе и активности  које ће допринијети бољој запошљивости младих у руралним подручјима (нпр. пословни инкубатори, развојни хуб-ови и слично), унапређењу иновативности и конкурентности руралних предузећа (нпр. пословни иновацијски центри, бизнис инкубатори, хубови и сл.). Додатно, бит ће подржане активности које доприносе запошљивости и положају жена у друштву кроз креирање инфраструктурне подршке (нпр. вртићи, услуге подршке старијим особама итд.), те за активности које уопштено доприносе унапређењу квалитета живота на селу, укључујући и младе (нпр. омладински клубови, спортски, едукативни и културно-умјетнички садржаји и сл.).

Посебну пажњу скрећемо на поједностављен процес пријаве на јавни позив те обезбијеђену техничку подршку за унапређење одабраних пројектних приједлога за финансирање.

Ко се може пријавити на овај јавни позив? 

Корисници финансијске подршке у склопу овог јавног позива су пољопривредна газдинства, регистрирани привредни субјекти, удружења грађана, приватне установе или предузећа а кроз пријаву коју подносе јединице локалне самоуправе (опћине/општине и градови).

Наведени потенцијални корисници финансијске подршке своје приједлоге за финансирање подносит ће директно јединици локалне самоуправе у форми концепт пројектних приједлога док ће јединица локалне самоуправе објединити све пристигле концепт пројектне приједлоге и доставити у једној пријави према EU4AGRI пројекту, путем онлине система за подношење пријава, https://javnipoziv.undp.ba/. Достављање пријава у било којем другом формату (е-маил, пошта, факс и сл.) није прихватљиво и пријаве достављене на тај начин неће бити узете у разматрање. 

Јединице локалне самоуправе не могу бити корисници финанцијске подршке.

Пријаве се могу поднијети од 27.09.2022. године док је крајњи рок  21.11.2022. године до 17:00 сати.

Пријаве се подносе искључиво путем електронског система доставе пријава https://javnipoziv.undp.ba/ који је обезбиједио EU4AGRI пројекат. Достављање пријава у било којем другом формату (е-маил, пошта, фаks и сл.) није прихватљиво и пријаве достављене на тај начин неће бити узете у разматрање.  Инструкције за кориштење онлине платформе можете пронаћи на: javnipoziv.undp.ba.

Сви заинтересирани могу приступити јавном позиву путем официјелне wеb странице пројекта, eu4agri.ba.

Прва онлине ИНФО сесија бит ће одржана у уторак, 20. септембар у 10:00 сати, путем Facebook странице EU4AGRI.

Поред тога, у наредном временском периоду бит ће организован низ информативних сесија у различитим градовима БиХ, те информације о тачном термину и мјесту одржавања истих, бит ће објављене путем wеб странице eu4agri.ba.

Додатна питања у вези овог позива могу се доставити путем формулара за питања на wеb страници пројекта https://eu4agri.ba/postavi-pitanje у периоду од 20.09. до 10.11.2022. годинедо 16:00 сати. На сва питања која стигну прије или послије наведеног рока неће се одговарати.