Обавјештење

Обавјештавамо грађане да је Републички секретаријат за расељена лица и миграције Републике Српске дана 19.04.2021. године објавио три јавна огласа и то:

  • Јавни оглас за финансирање рада удружења,
  • Јавни оглас за обнову и санацију вјерских објеката и друштвених домова,
  • Јавни оглас за остваривање помоћи из програма одрживог повратка.

Огласи су отворени 30 дана од дана објављивања.

Текст огласа и потребне образце можете пронаћи у секцији „Одрживи повратак – Јавни оглас 2021.“ на линку:

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mirl/Pages/default.aspx#collapsible0