ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА

Дана 13.09.2021.године с почетком у 12 часова у cали Општинског вијећа биће одржано отварање понуда по јавном позиву за прикупљање писмених понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта у власништву државе за подручје општине Гламоч број 01-20-1-357/21 од 24.06.2021.године.

Отварање понуда је јавно и могу му присуствовати сви коју су конкурисали, а ако неко није у могућности да присуствује може га заступати овлаштени представник уз овјерену пуномоћ у писменој форми.