ОПШТИНИ ГЛАМОЧ ИСПОРУЧЕН КОМБИНОВАНИ БАГЕР

Дана 27.07.2021. године Општини Гламоч је испоручен потпуно нов, некориштен, комбиновани багер (ровокопач – утоваривач) марке ЈCB, тип 4CX Sitemaster, година производње 2021., који је набављен путем отвореног поступка јавних набавки. Најповољнији понуђач је било предузеће ТЕРРА д.о.о. Хаџићи, а укупна вриједност багера са опремом (плуг за снијег, предња утоварна корпа са преклопним виљушкама, копачке кашике 300 мм и 600 мм, те хидрауличним брзим спојкама на предњој утоварној грани и копачкој руци) је 172.900,00 КМ без ПДВ, односно 202.293,00 КМ са урачунатим ПДВ 17%. Средства за ову набавку у износу од 100.000,00 КМ су одобрена од стране Владе Републике Српске, док су преостала стредства обезбијеђена у буџету Општине Гламоч.