Потписан уговор о извођењу радова на асфалтирању локалних путева

Дана 26.09.2022. године, након окончане процедуре јавних набавки, у просторијама Општине Гламоч потписан је уговор о извођењу радова на асфалтирању локалних путева у насељима Камен, Халапић, Хасићи 1 и 2, укупне вриједности 402.891,44 КМ КМ са урачунатим ПДВ. У складу са Законом о јавним набавкама БиХ у отвореном поступку јавне набавке са међународном објавом понуду су поднијела три понуђача, а најповољнија је била понуда понуђача ЛИВНОПУТОВИ д.о.о. Ливно којем је и додијељен уговор. Средства за реализацију уговора су обезбијеђена од стране Федералног министарства расељених особа и избјеглица по Јавном позиву  за Програме помоћи одрживог повратка  – изградња и санација инфраструктурних и других објеката од значаја за ширу друштвену заједницу у мјестима повратка на простору Федерације БиХ у износу од 276.383,91 КМ и 126.507,53 КМ из буџета Општине Гламоч. Уговор о извођењу радова су потписали начелник општине Гламоч Небојша Радивојша и директор предузећа ЛИВНОПУТОВИ д.о.о. Ливно Томислав Врдољак. Рок за извођење радова је 60 календарских дана.