Потписан уговор о извођењу радова на изградњи спортске дворане у Гламочу, фаза I

Дана 05.09.2022. године, након окончане процедуре јавних набавки, у просторијама Општине Гламоч потписани су уговори о извођењу радова на изградњи спортске дворане у Гламочу, фаза I, укупне вриједности 1.240.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 1.450.800,00 КМ са урачунатим ПДВ. У складу са Законом о јавним набавкама БиХ у отвореном поступку јавне набавке са међународном објавом понуду су поднијела четири понуђача, а најповољнија је била понуда групе понуђача ГРАДИТЕЉ СВРАТИШТА д.о.о Прозор – Рама и ГРАДИТЕЉ СВРАТИШТА д.о.о Загреб, гдје је главни понуђач ГРАДИТЕЉ СВРАТИШТА д.о.о Прозор – Рама којима је и додијељен уговор. Средства за реализацију уговора су обезбијеђена од стране Владе Републике Српске у складу са Споразумом о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Српске и Републике Србије у износу од 250.000,00 евра, Владе Федерације БиХ у износу од 400.000,00 КМ и из буџета Општине Гламоч. Уговоре су потписали начелник општине Гламоч Небојша Радивојша и директор предузећа ГРАДИТЕЉ СВРАТИШТА д.о.о Прозор – Рама Томислав Маркешић. Рок за извођење радова је 360 календарских дана.

Изградњом спортске дворане биће ријешен вишедеценијски проблем недостатка адекватног простора како за развој спорта, тако и за рекреацију, нарочито дјеце и омладине, те се надамо да ће се стећи услови за оснивање још спортских клубова на подручју наше општине (кошарка, рукомет, одбојка…).