Потписан уговор за реализацију пројекта “Набавка специјализованог возила за одвоз отпада и контејнера за прикупљање селектованог отпада”

Дана 28.10.2021. године у згради Владе Кантона 10 министар градитељства, обнове, просторног уређења и заштите околиша, др. наука  Хикмет Хоџић потписао уговоре с 9 корисника намјенских средстава за укупно 10 пројеката који су испунили услове и критерије Јавног позива за одабир корисника намјенских  средстава из Накнада за заштиту околиша за 2021. годину, у износу од  386.704,20  КМ

Ријеч је о намјенским средствима која се уплаћују као накнада од правних и физичких особа загађивача и корисника околиша при регистрацији моторних возила, а која Министарство градитељства, обнове, просторног уређења и заштите околиша кроз Јавни позив сваке године усмјерава на актуелне проблеме заштите околиша на подручју Кантона 10.

Ова средства прикупљају се у Фонду за заштиту околиша Федерације БиХ и затим распоређују између Федерације и Кантона у односу: Федерација БиХ 30% – Кантон 70%.

Законом о фонду за заштиту околиша Федерације БиХ регулисано је да се средства прикупљена из ових прихода морају вратити у финансирање заштите околиша, а ове године усмјерена су на суфинансирање и имплементацију пројеката и програма управљања отпадом и суфинансирање израде пројектне и студијске  документације за санацију и затварање постојећих општинских депонија комуналног отпада.

Средства су на основу Јавног позива, а у складу са Правилником о утврђивању услова за провођење Јавног позива, одлучивању о избору корисника, расподјели средстава и праћења намјенског кориштења средстава из Фонда за заштиту околиша Федерације БиХ,  те Одлуке о усвајању Програма расподјеле средстава из намјенских средстава Фонда за заштиту околиша расподијељена на 9 корисника и 10 пројеката који су испунили тражене услове.

Склопљеним уговорима је утврђен износ одобрених средстава, услови и начин кориштења додијељених средстава, временски рок за реализацију пројеката/програма, начин плаћања и контроле намјенског кориштења додијељених средстава, те остала међусобна права и обвезе.

Општини Гламоч је из ових средстава одобрено 40.000,00 КМ за реализацију пројекта “Набавка специјализованог возила за одвоз отпада и контејнера за прикупљање селектованог отпада”.