Потписани уговори о извођењу радова на санацији зграде општинске управе (бивша зграда полицијске станице) у Гламочу

Дана 28.07.2022. године, након окончане процедуре јавних набавки, у просторијама Општине Гламоч потписани су уговори о извођењу радова на санацији зграде општинске управе (бивша зграда полицијске станице) у Гламочу за лот 1: Санација зграде и лот 2: Замјена спољашње и унутрашње столарије, укупне вриједности 471.375,37 КМ без урачунатог ПДВ-а. У складу са Законом о јавним набавкама БиХ у отвореном поступку јавне набавке, у оба лота најповољнија је била понуда групе понуђача ГРАДИТЕЉ СВРАТИШТА д.о.о Прозор – Рама и ГРАДИТЕЉ СВРАТИШТА д.о.о Загреб, гдје је главни понуђач ГРАДИТЕЉ СВРАТИШТА д.о.о Прозор – Рама којима су и додијељени уговори. Средства за реализацију уговора су обезбијеђена од стране Владе Федерације БиХ и из буџета Општине Гламоч. Уговоре су потписали начелник општине Гламоч Небојша Радивојша и директор предузећа ГРАДИТЕЉ СВРАТИШТА д.о.о Прозор – Рама Томислав Маркешић. Рок за извођење радова је 75 календарских дана.

Уговор за лот 3: Инсталација централног гријања у вриједности од 44.249,50 КМ без ПДВ-а је потписан са предузећем ТЕРМОМОНТАЖА а.д. Бањалука.