УСВОЈЕНА ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ПРАВНИХ И ФИЗИЧКИХ ОСОБА ИЗ ОБЛАСТИ ТРГОВИНЕ И УГОСТИТЕЉСТВА

Обавјештавамо грађане и све правне и физичке особе које се баве трговином на мало и велико и угоститељством на подручју општине Гламоч да је Општинско вијеће Гламоч на 4. сједници одржаној дана 27.05.2021. године усвојило Одлуку о радном времену правних и физичих особа из области трговине и угоститељства. Овом одлуком утврђен је распоред, почетак и завршетак радног времена у којем могу пословати све правне и физичке особе које се баве трговином на мало и велико и угоститељством на подручју општине Гламоч.

Чланом 5. Одлуке одређено је да правне и физичке особе из области трговине недјељом не раде.

Одлука је објављена на огласној табле Општине дана 28.05.2021. године, а примјењиваће се од 06.06.2021. године.

Одлуку можете преузети у секцији “Општина” → ”Документи”.