CIK/SIP dodijelio zlatnu plaketu OIK/OIP Glamoč

Centralna izborna komisija / Središnje izborno povjerenstvo je na sjednici održanoj dana 02.12.2021. godine donijelo odluku kojom se Opštinskoj izbornoj komisiji Glamoč /Općinskom izbornom povjerenstvu Glamoč dodjeljuje ZLATNA PLAKETA za blagovremenost i tačnost dostavljenih rezultata, odnosno preciznost popunjenih obrazaca i za provedbu izbornih aktivnosti u skladu sa utvrđenim rokovima.

Opštinska izborna komisija Glamoč /Općinsko izborno povjerenstvo Glamoč broji tri člana, i to: Ružica Marković – predsjednica, Nurka Bašić – članica, Maja Damjanović – članica.

plaketa