JAVNI OGLAS

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federaciji BiH“, broj: 12/03, 34/03, 65/13), Odluke o pokretanju postupka za izbor i imenovanje članova tijela upravljanja javnih ustanova i drugih institucija kojima je osnivač Opština Glamoč broj: OV-01-02-01-82/21 od 31.03.2021. godine, Odluke o postupcima, standardima i kriterijima imenovanja na pozicije u regulisana tijela Opštine Glamoč broj: OV-01-02-98/18 od 17.05.2018. godine, Opštinski načelnik Opštine Glamoč je raspisao Javni oglas za izbor i imenovanje školskog odbora, nadzornih i upravnih odbora javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Opština Glamoč.

Javni oglas je objavljen 10.12.2021. godine i otvoren je 15 dana, a može se preuzeti u sekciji “Javni pozivi”.