Izvršena nabavka kamiona za odvoz smeća

Opština Glamoč je izvršila nabavku kamiona za odvoz smeća sa nadogradnjiom za podizanje, odvoz i pražnjenje kontejnera minimalne zapremine 5 m3. Ugovor o nabavci je nakon provedenih tenderskih procedura u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH sklopljen sa preduzećem RIF POST d.o.o. Živinice koje je bilo najpovoljniji ponuđač za predmetnu nabavku. Sredstva za realizaciju ovog projekta su osigurana na osnovu odobrenog projekta po Javnom pozivu za dodjelu namjenskih sredstava, utvrđenih u Proračunu HBŽ za 2021. godinu, na poziciji Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša „Ostale potpore – Sredstva za zaštitu okoliša“ iz namjenskih sredstava naknade za zaštitu okoliša i Budžeta Opštine Glamoč.