OBAVJEŠTENjE ZA STANOVNIŠTVO

Iz JP „Komunalac“ Glamoč dobili smo obavještenje u kojem se moli stanovništvo da racionalno troši vodu jer je zbog određenih kvarova i sušnog perioda smanjen dotok vode u sabirni bazen.

U obavještenju je naglašeno da će protiv osoba koje zalijevaju bašte biti preduzete zakonom predviđene mjere.