USVOJENA ODLUKA O RADNOM VREMENU PRAVNIH I FIZIČIH OSOBA IZ OBLASTI TRGOVINE I UGOSTITELJSTVA

Obavještavamo građane i sve pravne i fizičke osobe koje se bave trgovinom na malo i veliko i ugostiteljstvom na području opštine Glamoč da je Opštinsko vijeće Glamoč na 4. sjednici održanoj dana 27.05.2021. godine usvojilo Odluku o radnom vremenu pravnih i fizičih osoba iz oblasti trgovine i ugostiteljstva. Ovom odlukom utvrđen je raspored, početak i završetak radnog vremena u kojem mogu poslovati sve pravne i fizičke osobe koje se bave trgovinom na malo i veliko i ugostiteljstvom na području opštine Glamoč.

Članom 5. Odluke određeno je da pravne i fizičke osobe iz oblasti trgovine nedjeljom ne rade.

Odluka je objavljena na oglasnoj table Opštine dana 28.05.2021. godine, a primjenjivaće se od 06.06.2021. godine.

Odluku možete preuzeti u sekciji “Opština” → ”Dokumenti”.