OPŠTINI GLAMOČ ISPORUČEN KOMBINOVANI BAGER

Dana 27.07.2021. godine Opštini Glamoč je isporučen potpuno nov, nekorišten, kombinovani bager (rovokopač – utovarivač) marke JCB, tip 4CX Sitemaster, godina proizvodnje 2021., koji je nabavljen putem otvorenog postupka javnih nabavki. Najpovoljniji ponuđač je bilo preduzeće TERRA d.o.o. Hadžići, a ukupna vrijednost bagera sa opremom (plug za snijeg, prednja utovarna korpa sa preklopnim viljuškama, kopačke kašike 300 mm i 600 mm, te hidrauličnim brzim spojkama na prednjoj utovarnoj grani i kopačkoj ruci) je 172.900,00 KM bez PDV, odnosno 202.293,00 KM sa uračunatim PDV 17%. Sredstva za ovu nabavku u iznosu od 100.000,00 KM su odobrena od strane Vlade Republike Srpske, dok su preostala stredstva obezbijeđena u budžetu Opštine Glamoč.