OTPOČELI RADOVI NA POSTAVLJANJU LED RASVJETE

Dana 16.08.2021. godine otpočeli su radovi na zamjeni zastarjele ulične rasvjete i postavljanju LED rasvjete u gradskoj zoni, u dijelovima ulica Ive Lole Ribara, Bratstva i jedinstva, Junuza Duruta i ul. Krajiška. Sredstva za realizaciju projekta su osigurana Sporazumom između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Opštine Glamoč o implementaciji Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP), kao vid podrške implementaciji  projekata iz Strategije razvoja opštine Glamoč za period 2021-2027. godine. Ugovor o izvođenju radova je, nakon provedene procedure javnih nabavki, potpisan sa preduzećem MIG ELEKTRO d.o.o. Mrkonjić Grad. Ugovorena vrijednost radova je 52.700,00 KM bez PDV-a, od čega UNDP učestvuje sa sredstvima u iznosu od 40.750,00 KM i Opština Glamoč sa sredstvima u iznosu 11.950,00 KM.