Počeli radovi na izgradnji sportske dvorane u Glamoču

Dana 27.10.2022. godine nadzorni tim imenovan od strane Republičke direkcije za obnovu i izgradnju Republike Srpske u skladu sa Ugovorom o vršenju stručno-tehničkog nadzora potpisanog između Direkcije i Opštine Glamoč, uveo je izvođača radova preduzeće GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o Prozor – Rama u posao na realizaciji Ugovora o izvođenju radova na izgradnji sportske dvorane u Glamoču, faza I. Rok za završetak radova je 360 kalendarskih dana.