Potpisan ugovor za realizaciju projekta “Nabavka specijalizovanog vozila za odvoz otpada i kontejnera za prikupljanje selektovanog otpada”

Dana 28.10.2021. godine u zgradi Vlade Kantona 10 ministar graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša, dr.sc  Hikmet Hodžić potpisao ugovore s 9 korisnika namjenskih sredstava za ukupno 10 projekata koji su ispunili uslove i kriterije Javnog poziva za odabir korisnika namjenskih  sredstava iz Naknada za zaštitu okoliša za 2021. godinu, u iznosu od  386.704,20  KM

Riječ je o namjenskim sredstvima koja se uplaćuju kao naknada od pravnih i fizičkih osoba zagađivača i korisnika okoliša pri registraciji motornih vozila, a koja Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša kroz Javni poziv svake godine usmjerava na aktuelne probleme zaštite okoliša na području Kantona 10.

Ova sredstva prikupljaju se u Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH i zatim raspoređuju između Federacije i Kantona u odnosu: Federacija BiH 30% – Kanton 70%.

Zakonom o fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH regulisano je da se sredstva prikupljena iz ovih prihoda moraju vratiti u finansiranje zaštite okoliša, a ove godine usmjerena su na sufinansiranje i implementaciju projekata i programa upravljanja otpadom i sufinansiranje izrade projektne i studijske  dokumentacije za sanaciju i zatvaranje postojećih opštinskih deponija komunalnog otpada.

Sredstva su na osnovu Javnog poziva, a u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju uslova za provođenje Javnog poziva, odlučivanju o izboru korisnika, raspodjeli sredstava i praćenja namjenskog korištenja sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH,  te Odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša raspodijeljena na 9 korisnika i 10 projekata koji su ispunili tražene uslove.

Sklopljenim ugovorima je utvrđen iznos odobrenih sredstava, uslovi i način korištenja dodijeljenih sredstava, vremenski rok za realizaciju projekata/programa, način plaćanja i kontrole namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava, te ostala međusobna prava i obveze.

Opštini Glamoč je iz ovih sredstava odobreno 40.000,00 KM za realizaciju projekta “Nabavka specijalizovanog vozila za odvoz otpada i kontejnera za prikupljanje selektovanog otpada”.