Poziv na javnu raspravu o Nacrtu budžeta Opštine Glamoč za 2022. godinu

Na osnovu Zakona o budžetima u FBiH  („Službene novine FBiH“, broj: 102/13, 9/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/29 i 99/19), te člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine FBiH“, broj: 49/06) i Statuta Opštine Glamoč („Narodne novine Opštine Glamoč“, broj: 1/15) , Opštinski načelnik poziva sve zainteresovane građane i budžetske korisnike na

JAVNU  RASPRAVU

o Nacrtu budžeta Opštine Glamoč za 2022. godinu

Rasprava će se održati dana 16.12.2021.godine (četvrtak)  u sali Opštinskog vijeća Glamoč sa početkom u 12 h.

Opštinski načelnik

Nebojša Radivojša, s.r.