RASPISAN JAVNI POZIV ZA DAVANjE U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE ZA PODRUČJE OPŠTINE GLAMOČ

Dana 24.06.2021. godine je, u skladu sa Odlukom Opštinskog vijeća Glamoč broj: OV-01-02-01-116/21 od 22.06.2021. godine, raspisan Javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za područje opštine Glamoč. Javni poziv je otvoren do 14.07.2021. godine, a tekst javnog poziva i svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti u sekciji „Javni pozivi“.