ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ: Нацрт Стратегије руралног развоја општине/опћине Гламоч 2023.-2027

У складу са Законом о развојном планирању и управљању развојем у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине ФБиХ“, број: 32/17), Законом о принципима локалне самоуправе у ФБиХ („Службене новине ФБиХ“, број: 49/06, 51/09), Статутом Општине Гламоч – пречишћени текст („Народне новине општине Гламоч“, број: 1/15) и Пословником о раду Општинског вијећа Гламоч („Народне новине општине Гламоч“, број: 03/22), Општинско вијеће Гламоч на 27. сједници одржаној дана 28.12.2023. године је усвојило нацрт Стратегије руралног развоја општине/опћине Гламоч 2023.-2027.

Позивају се све заинтересоване стране да се укључе и дају своје коментаре, приједлоге и сугестије на документ, те их доставе на предвиђеном обрасцу до 08.02.2024. године у писаној форми на адресу Општине Гламоч: Николе Бојиновића 6, 80230 Гламоч или електронским путем на email: info@opstinaglamoc.ba.

НАПОМЕНА: Коментари, приједлози и сугестије неће бити разматрани уколико се не доставе на предвиђеном обрасцу.

Нацрт Стратегије и образац за достављање коментара можете преузети у наставку: