Ажуриран Јавни позив за мјеру подршке инвестицијама у диверзификацију економских и социјалних активности у руралним подручјима

Обавјештавамо све заинтересоване да је 14. новембра 2022. године ажуриран Јавни позив за мјеру подршке инвестицијама у диверзификацију економских и социјалних активности у руралним подручјима.

Корекције се односе на сљедеће:

  • Минималан број директних крајњих корисника у једној пријави у ЛОТ1, смањен је са минимално пет на минимално три крајња корисника. У вези са овом измјеном урађене су и измјене у табели бодовања, везано за бодовање броја корисника у једној пријави;
  • Детаљно је описано шта се подразумијева под традиционалним занатима у овом јавном позиву;
  • Износ подршке за директне кориснике у ЛОТ 2 дефинисан је на начин да је минимални износ подршке по једном кориснику за ЛОТ2 25000 КМ;
  • Физичка лица, крајњи корисници у ЛОТ1 не достављају документ под бројем 17 (употребна дозвола за простор у којем се врши производња, прерада и пружање услуга);
  • Рок за подношење пријава продужен је на 28.12.2022. године до 15.00 сати;
  • Рок за постављање додатних питања продужен је до 23.12.2022. године;
  • У прилозима 3-1, 3-2 и 4 (Буџети пројеката директних корисника за ЛОТ1 и ЛОТ2, те Укупни буџет пројекта) извршене су техничке измјене и исправке појединих формула. Ове измјене су искључиво техничког карактера и не мијењају одредбе Смјерница јавног позива


Јавни позив заједно са пратећом документацијом доступан је путем sljedećeg linka.

Пријаве се могу поднијети до 28.12.2022. године до 15:00 сати.

Пријаве се подносе искључиво путем електронског система доставе пријава https://javnipoziv.undp.ba/ који је обезбиједио EU4AGRI пројекат. Достављање пријава у било којем другом формату (е-маил, пошта, фаx и сл.) није прихватљиво и пријаве достављене на тај начин неће бити узете у разматрање.  

Инструкције за кориштење онлине платформе можете пронаћи на: javnipoziv.undp.ba.