ЦИК/СИП додијелио златну плакету ОИК/ОИП Гламоч

Централна изборна комисија / Средишње изборно повјеренство је на сједници одржаној дана 02.12.2021. године донијело одлуку којом се Општинској изборној комисији Гламоч /Опћинском изборном повјеренству Гламоч додјељује ЗЛАТНА ПЛАКЕТА за благовременост и тачност достављених резултата, односно прецизност попуњених образаца и за проведбу изборних активности у складу са утврђеним роковима.

Општинска изборна комисија Гламоч /Опћинско изборно повјеренство Гламоч броји три члана, и то: Ружица Марковић – предсједница, Нурка Башић – чланица, Маја Дамјановић – чланица.