ЈАВНИ ОГЛАС

На основу члана 8. Закона о министарским,владиним и другим именовањима Федерације БиХ („Службене новине Федерацији БиХ“, број: 12/03, 34/03, 65/13), Одлуке о покретању поступка за избор и именовање чланова тијела управљања јавних установа и других институција којима је оснивач Општина Гламоч број: ОВ-01-02-01-82/21 од 31.03.2021. године, Одлуке о поступцима, стандардима и критеријима именовања на позиције у регулисана тијела Општине Гламоч број: ОВ-01-02-98/18 од 17.05.2018. године, Општински начелник Општине Гламоч је расписао Јавни оглас за избор и именовање школског одбора, надзорних и управних одбора јавних предузећа и установа чији је оснивач Општина Гламоч.

Јавни оглас је објављен 10.12.2021. године и отворен је 15 дана, а може се преузети у секцији „Јавни позиви“.