Izgradnja trotoara uz magistralni put M-15

Radovi na izgradnji torotoara uz magistralni put M15, u ulici Bratstva i jedinstva, zvanično su otvoreni 15. marta 2021. godine, a zbog loših vremenskih uslova počeli su prije 10-ak dana. Širina trotoara sa ivičnjacima biće 1,2 metra.

Prema riječima izvođača radova, do sada je urađen veći dio zemljanih radova i radova na postavljanju ivičnjaka, a narednih dana se očekuje početak radova na asfaltiranju pješačke staze.

Ugovoreni rok za izvođenje radova je 60 dana.

Izvođači ovih radova su preduzeća G&M Semren d.o.o. Livno i KOMOTIN d.o.o. Jajce.

Investitor je JP Ceste Federacije BiH .