Извршена набавка камиона за одвоз смећа

Општина Гламоч је извршила набавку камиона за одвоз смећа са надоградњиом за подизање, одвоз и пражњење контејнера минималне запремине 5 м3. Уговор о набавци је након проведених тендерских процедура у складу са Законом о јавним набавкама БиХ склопљен са предузећем РИФ ПОСТ д.о.о. Живинице које је било најповољнији понуђач за предметну набавку. Средства за реализацију овог пројекта су осигурана на основу одобреног пројекта по Јавном позиву за додјелу намјенских средстава, утврђених у Буџету Кантона 10 за 2021. годину, на позицији Министарства градитељства, обнове, просторног уређења и заштите околиша „Остале подршке – Средства за заштиту околиша“ из намјенских средстава накнаде за заштиту околиша и Буџета Општине Гламоч.