ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУНУ РАДНОГ МЈЕСТА ДРЖАВНОГ СЛУЖБЕНИКА У ОПШТИНИ ГЛАМОЧ

На основу чл. 34. и на основу чл. 105. Закона о државним службеницима и намјештеницима у тијелима државне службе у Херцегбосанској жупанији („Народне новине Херцегбосанске жупаније“, број 1/14 и 5/16), а у вези с чл. 74а. Закона о државној служби у Федерацији БиХ („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 и 9/17- Пресуда уставног суда Федерације Босне и Херцеговине број: У-13/16) Агенција за државну службу Федерације Босне и Херцеговине, на захтјев Општине Гламоч, објављује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну радног мјеста државног службеника у Општини Гламоч

01. Помоћник начелника за општу управу, друштвене дјелатности, стручне и заједничке послове – 1 (један) извршилац, на мандат од 5 година.

Интегрални текст јавног конкурса можете погледати на службеној интернет страници Агенције за државну службу ФБиХ – www.adsfbih.gov.ba, службеној интернет страници Владе Кантона 10 – www.vladahbz.com и службеној интернет страници Општине Гламоч – www.opstinaglamoc.ba у секцији “Јавни позиви”.

Рок за подношење пријава почиње тећи од дана објављивања јавног конкурса на службеној интернет страници Агенције (20.05.2021. г.).