ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА

Комисија за додјелу пољопривредног земљишта у закуп обавјештава пољопривредне произвођаче да ће дана 19.07.2021. године с почетком у 12 часова у сали Општинског вијећа Гламоч бити одржано отварање понуда по Јавном позиву за прикупљање писмених понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта у власништву државе за подручје општине Гламоч број: 01-20-1-357/21 од 24.06.2021. године.

Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сви пољопривредни произвођачи коју су конкурисали, а ако неко није у могућности да присуствује може га заступати овлаштени представник уз овјерену пуномоћ у писменој форми.