ОГЛАС О ПРОДАЈИ НЕКРЕТНИНА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА – ЛИЦИТАЦИЈЕ

Општина Гламоч оглашава продају некретнина у власништву Општине Гламоч путем усменог јавног надметања – лицитације. Оглас је отворен до 13.07.2021. године, а усмено јавно надметање ће се одржати 14.07.2021. године са почетком у 11.00 часова у згради Општине Гламоч, Николе бојиновића бб, сала ОВ.

Оглас можете преузети у секцији „Јавни позиви“.