Позив за достављање приједлога за Програм рада Опћинског / Општинског вијећа Гламоч за 2022. годину

Број: ОВ-01-01-3-161/21

Гламоч, 09.11.2021. године

ПОЗИВ

Позивају се;

  • грађани,
  • удруге / удружења грађана,
  • политичке странке,
  • институције, и
  • подузећа/предузећа

са подручја опћине / општине Гламоч да доставе своје приједлоге за Програм рада Опћинског / Општинског вијећа Гламоч за 2022. годину који ће се усвајати на Опћинском / Општинском вијећу у обику нацрта и приједлога.

           Приједлози који се могу доставити су сви они који су у дјелокругу рада Опћинског / Општинског вијећа Гламоч, а произилазе из Статута Oпћине / Општине Гламоч).

Исти се могу доставити писаним путем (поштом или на протокол Опћине / Општине) и електронским путем на е-маил: ovijece@opstinaglamoc.ba најкасније до 24.11.2021. године.

Приједлози требају садржавати основне податке о предлагатељу (име и презиме, односно назив, адресу и контакт податке)

С поштовањем,                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК ОВ

                                                                                                     Марко Дамјановић, с.р.