Strategija ruralnog razvoja Opštine Glamoč za period 2023-2027. godine

Početkom februara ove godine Opština Glamoč je krenula s aktivnostima uključivanja u projekat „Održivi ekonomski razvoj i zaštita životne sredine područja s prirodnim ograničenjima u Bosni i Hercegovini” čiji je nosilac aktivnosti ANC BiH, uz podršku Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije, Italijanske agencije za razvoj i saradnju (AICS) i Međunarodnog centra za napredne mediteranske agronomske studije – Mediteranski agronomski institut – Bari (CIHEAM Bari), te uz saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH. Tako je tako potpisan Memorandum o saradnji, te je počeo proces izrade Strategije ruralnog razvoja Opštine Glamoč za period 2023-2027. godine i planiranja infrastrukturnih potreba, odnosno ulaganja u poljoprivredno-prehrambeni sektor. Strategiju je izradio Opštinski razvojni tim u saradnji sa ekspertskim timom ANC projekta: dr. sc. Suzanom Madžarić, koordinatoricom projekta ANC BiH, dr. sc. Omerom Kurtovićem, direktorom Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo i dr. sc. Markom Ivankovićem, direktorom Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar. U okviru ANC projekta planirano je da se sa sredstvima od 54.000 eura sufinansira projekat „Uređenje stočne pijace u Glamoču“.

U tom smislu Opština Glamoč ovim putem daje Nacrt Strateške platforme na javni uvid. Strateška platforma obuhvata situacionu analizu, predlog SWOT analize i definisane strateške ciljeve.

Takođe u cilju što sveobuhvatnijeg pristupa izradi ovog važnog dokumenta, održaće se javna prezentacija i javne konsultacije o strateškoj platformi u srijedu 6. decembra sa početkom u 11:00 časova u sali OV Glamoč.

Na ovom sastanku prisustvovaće članovi Opštinskog tima za izradu Strategije kao i ekspertski tim ANC projekta.

Učešće u javnim konsultacijama možete potvrditi putem maila na adresu: info@opstinaglamoc.ba najkasnije do 05.12.2023. godine do 12:00 časova.

 Nacrt Strategije ruralnog razvoja možete pogledati i preuzeti na linku: