Позив на јавну расправу о Нацрту буџета Општине Гламоч за 2022. годину

На основу Закона о буџетима у ФБиХ  („Службене новине ФБиХ“, број: 102/13, 9/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/29 и 99/19), те члана 15. Закона о принципима локалне самоуправе („Службене новине ФБиХ“, број: 49/06) и Статута Општине Гламоч („Народне новине Општине Гламоч“, број: 1/15) , Општински начелник позива све заинтересоване грађане и буџетске кориснике на

ЈАВНУ  РАСПРАВУ

o Нацрту буџета Општине Гламоч за 2022. годину

Расправа ће се одржати дана 16.12.2021.године (четвртак)  у сали Општинског вијећа Гламоч са почетком у 12 часова.

Општински начелник

Небојша Радивојша, с.р.