Korisnik_1

Јавни оглас ради споразумног прибављања некретнина

Рјешењем Општинског вијећа број: ОВ-01-02-01-79/21 од 31.03.2021. године утврђено је да је од јавног интереса изградња пјешачке стазе у улици Братства и јединства, на цести М15_Д07, стационажа 9+250 – 10+500 општина Гламоч, те се у сврху истог може приступити потпуном извлаштењу некретнина за пјешачку стазу у К.О. Гламоч У сврху реализације изградње пјешачке стазе у …

Јавни оглас ради споразумног прибављања некретнина Read More »

Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina

Rješenjem Općinskog vijeća broj: OV-01-02-01-79/21 od 31.03.2021. godine utvrđeno je da je od javnog interesa izgradnja pješačke staze u ulici Bratstva i jedinstva, na cesti M15_D07, stacionaža 9+250 – 10+500 opština Glamoč, te se u svrhu istog može pristupiti potpunom izvlaštenju nekretnina za pješačku stazu u K.O. Glamoč U svrhu realizacije izgradnje pješačke staze u …

Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina Read More »